Uzávierka platieb štartovného 18.6.2023 open end

Pripomíname, že zajtra t.j. 18.06.2023 o polnoci je uzávierka platieb štartovného BM 2023.  Ak do tohto terminu platba nie je uhradená ani nie je zaslaná emailom organizatorovi kópia dokladu o bankovom prevode, budú nasledujúci deň emailom oslovení náhradníci z čakačky. Ak tí uhradia alebo vydokladujú platbu skôr, budú zaradení na štartovnú listinu na prvé volné miesta „zhora“ a teda vytlačia zo zoznamu posledných pretekárov bez úhrady, ktorí budú následne zaradení na popredné miesta čakačky…

Organizátori