Novinky Baťovianska muška 2023

Priatelia, tento rok sme si pre vás pripravili niekoľko noviniek a v tomto krátkom článku sa pokúsime vám ich všetky predstaviť
1. Platba prevodom za obed spolu so štartovným
2. Skrátenie obedňajšej prestávky o 30 min
3. Online prihlasovanie tzn. hneď po prihlásení ma pretekár možnosť si pozrieť aktuálnu štartovnú listinu, na ktorej sú pretekári zoradení presne podlá času prihlásenia. Organizátor nemá žiadnu možnosť do tohto systémom generovaného a sortovaneho zoznamu zasahovať, len v rámci pravá účasti definovaného v propozíciách (výhradne právo účasti organizátora a sponzorov).
4. Predĺžená uzávera pretekárskej trate. Z dôvodu konania preložených postupových muškárskych pretekov divízia skupina A v dňoch 17-18.06. teda len dva týždne pred samotnou BM, bude uzavretá trať od pondelka 19.06. aby si mohol tento malý revír aspoň trochu „oddýchnuť“…
5. Od ročníka 2023 dostane víťaz (okrem tradičnej vecnej ceny) aj putovnú trofej, na ktorej sú vygravírovane mena víťazov všetkých doterajších ročníkov BM. Víťaz ma možnosť sa s ňou počas vyhlásenia výsledkov odfotografovať, avšak následne zostava u organizátora v úschove pre ďalšie ročníky.

Veríme, že tieto drobné úpravy prispejú ku zlepšovaniu pretekov Baťovianska muška, o čo sa organizátor MK BIBIO kontinuálne snaží…

MK Bibio Partizánske