Nasada pretekarskej trate pstruhom potocnym PP2

Dna 9.6.2021 bola na pretekarskej trati rieky Nitra vykonana nasada PP2 v objeme 200kg. Nasada bola rovnomerne rozmiestnena po celej dlzke sutaznej trate. Dakujeme MsO SRZ Partizanske za jej zabezpecenie a predovsetkym permenentnej podpore z fondu ichtyologa pre zapadoslovensku oblast Ing.Dusana Hajnuka. DAKUJEME!!!