Konečný zoznam zaväzne prihlásených….

….je k dispozicii na tejto linke.